RT / RW

NO NAMA JABATAN
1 Bajuri Ketua Rt 1
2 Mukhlasin Ketua Rt 2
3 Mukhsan Ketua Rt 3
4 Muhilal Ketua Rt 4
5 H.Arifin Ketua Rt 5
6   Ketua Rt 6
7 Solikan Ketua Rt 7
8   Ketua Rt 8
9 Mad Said Ketua Rt 9
10 Waznan Ketua Rt 10
11   Ketua Rt 11
12   Ketua Rt 12
13 Baidi Ketua Rt 13
14 Khafid Ketua Rt 14
15 Muzahid Ketua Rt 15
16   Ketua Rt 16
17   Ketua Rt 17
18   Ketua Rt 18
19 Nasirun Ketua Rt 19
20   Ketua Rt 20
21 Zainul Mukhsinin Ketua Rt 21